PROTO PROTO

会社説明会資料

INVESTOR

IR・投資家情報

会社説明会資料
個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2024年3月19日開催)

プレゼンテーション資料(1,980.8 KB)

個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2021年11月9日開催)

プレゼンテーション資料(2,415.6 KB)

個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2021年3月24日開催)

プレゼンテーション資料(2,227.6 KB)

個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2020年10月6日開催)

プレゼンテーション資料(1,610.6 KB)

個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2017年3月16日開催)

プレゼンテーション資料(2,733.9 KB)

個人投資家向け会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2016年12月20日開催)

プレゼンテーション資料(2,758.9 KB)

個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2016年9月20日開催)

プレゼンテーション資料(3,195.4 KB)

個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2015年3月17日開催)

プレゼンテーション資料(3,397.8 KB)

個人投資家向け会社説明会 (株式会社プロトコーポレーション主催)(2013年7月18日開催)

プレゼンテーション資料(2,070.9 KB)

個人投資家向け会社説明会 (株式会社プロトコーポレーション主催)(2012年10月23日開催)

プレゼンテーション資料(6,051.7 KB)