PROTO PROTO

会社説明会資料

INVESTOR

IR・投資家情報

会社説明会資料
個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2021年3月24日開催)
プレゼンテーション資料(2.2 MB)
個人投資家向けオンライン会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2020年10月6日開催)
プレゼンテーション資料(1.6 MB)
個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2017年3月16日開催)
プレゼンテーション資料(2.7 MB)
個人投資家向け会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2016年12月20日開催)
プレゼンテーション資料(2.7 MB)
個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2016年9月20日開催)
プレゼンテーション資料(3.1 MB)