PROTO PROTO

会社説明会資料

INVESTOR

IR・投資家情報

会社説明会資料
個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2017年3月16日開催)プレゼンテーション資料
プレゼンテーション資料(2.7 MB)
個人投資家向け会社説明会(株式会社プロトコーポレーション主催)(2016年12月20日開催)
プレゼンテーション資料(2.7 MB)
個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2016年9月20日開催)
プレゼンテーション資料(3.1 MB)
個人投資家向け会社説明会(日本証券アナリスト協会主催)(2015年3月17日開催)
プレゼンテーション資料(3.3 MB)
個人投資家向け会社説明会 (株式会社プロトコーポレーション主催)(2013年7月18日開催)
プレゼンテーション資料(2.0 MB)